Subiekt serwis Katowice

Subiekt gt śląsk

Insert pomoc techniczna

Subiekt katowice

Subiekt GT - Kasy fiskalne Katowice

tel.: 32 255 63 50
Przejdź do treści

Menu główne:

Analityk to system wspomagania decyzji, który opiera się na najnowszych technologiach związanych z hurtowniami danych i OLAP. Program tworzy nowoczesne, szybkie i elastyczne analizy danych zgromadzonych w systemach firmy InsERT.

Analityk jest programem, który współpracuje z następującymi systemami firmy InsERT:

 • Subiekt GT,

 • Subiekt dla Windows,

 • Subiekt 5 EURO,

 • Subiekt 5,

 • Subiekt 4 (MEGA/PLUS),

 • Rewizor GT,

 • Rewizor dla Windows,

 • Rewizor 3 EURO,

 • Rewizor 3,

 • Rewizor 2.


Analityk wykorzystuje arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel, dzięki czemu otrzymane w programie wyniki można przedstawić w formie graficznej (tabel lub wykresów). Dane pochodzące ze stworzonych zestawień mogą stać się podstawą do tworzenia własnych raportów obrazujących różne ujęcia zdarzeń zachodzących w czasie prowadzenia działalności gospodarczej.

Firma Microsoft przyznała Analitykowi certyfikat Designed for Windows XP. Tytuł ten daje użytkownikom gwarancję, że program spełnia rygorystyczne wymagania techniczne i w pełni współpracuje z systemem operacyjnym Windows XP. Analityk jest drugą z kolei aplikacją w Polsce, która otrzymała takie wyróżnienie.

Wygenerowane przez Analityka zestawienia prezentowane są w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel w postaci interaktywnych wielowymiarowych tabel i wykresów. Posługiwanie się nimi jest bardzo łatwe i intuicyjne. Użytkownik za pomocą myszki przemieszcza wybrane kategorie danych w odpowiednie obszary tabeli przestawnej. W trakcie przeglądania danych możliwe jest wykonanie m.in. następujących operacji:

 • sortowanie tabel,

 • filtrowanie danych,

 • dokonywanie podsumowań na dowolnym poziomie,

 • korzystanie z całego zestawu różnorodnych funkcji statystycznych (m.in. średnia, minimum, maksimum, odchylenie standardowe),

 • przechodzenie od danych zagregowanych do danych szczegółowych i odwrotnie,

 • korzystanie z predefiniowanych formatów tabel,

 • zmiana typu wykresu (słupkowe, kołowe, punktowe, 2-D, 3-D).


Stworzone w Analityku wielowymiarowe zestawienia pozwolą m.in. porównywać dane pochodzące z kilku okresów działalności gospodarczej lub z różnych miejsc. Informacje te ułatwiają interpretację sytuacji podmiotu gospodarczego. Program umożliwia analizę obszernych zbiorów danych. Dzięki najnowszym technologiom hurtowni danych analiza oraz tworzenie kolejnych zestawień przebiega niezwykle szybko.

Program Analityk składa się z trzech modułów: Hurtownia, Analityk, Administracja.

Moduł Hurtownia pozwala na przeniesienie danych z systemów firmy InsERT do hurtowni danych. Dzięki modułowi możliwe jest zarządzanie stworzonymi przez użytkownika hurtowniami (usunięcie, aktualizacja danych w hurtowni).

Moduł Analityk umożliwia pobieranie danych ze stworzonych hurtowni danych. Dane te można grupować w różnego rodzaju zestawienia. Program dostarcza gotowe definicje zestawień dotyczące takich obszarów, jak sprzedaż, zakupy, kasa i bank, magazyny czy księga handlowa, np.: Sprzedaż wg magazynów i kategorii, Zakup wg firm i towarów, Przychody finansów. Każdy użytkownik w prosty i szybki sposób może z nich skorzystać. Istnieje także możliwość powielania definicji zestawień i tworzenia nowych.

Moduł Administracja jest modułem pomocniczym, w którym można ustalić parametry pracy z programem Analityk takie, jak: nazwa serwera, hasło i nazwa użytkownika.

tel.: 32 255 63 50
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego